Voxeyes för Er Här på Voxeyes tror vi på en heltäckande och inkluderande videolösning för alla vårdcentraler. Det innebär att vem som helst, ska kunna nå just sin vårdcentral på sina egna villkor. Vi strävar efter att tillhandahålla en plattform som är skräddarsydd just för er verksamhet baserat på de behov vi vet existerar redan idag. Behovet för, inte bara den hörande och talande världen att kunna motta vård via ett videobesök, men även för dem som är talskadade, hörselskadade, döva, döv-blinda eller har språksvårigheter. Voxeyes är skapat för att tillgodose ert behov av nåbarhet gentemot era patienter, särskilt dem med kommunikationssvårigheter.

Inkluderande

Tillgängligt för alla patientgrupper, oavsett bakgrund, tal/hörsel svårigheter eller ålder.

Tillgänglighet

Åtkomst till plattformen via app och via hemsida, lika lätt som att besöka din vanliga vårdcentral!

Enkelhet

Ett videobesök hos din vårdcentral ska vara lika enkelt som att besöka din fysiska vårdcentral. Voxeyes skapar förutsättningar som gör detta möjligt för er!

Voxeyes tror på en effektiv och informativ tillämpning av vår plattform hos potentiella vårdgivare.
Därför har vi en enkel tre-stegs plan för att säkerställa att ni är redo för videobesök

Introduktion

Vid vårt första besök hos er så informerar vi er om hur Voxeyes fungerar i mer ingående detalj, samt berättar om hur vår plattform kan anpassas för att fungera optimalt för er verksamhet. Vi ritar upp en gemensam plan för tillämpning, säkerställer exakt vilka kriterier ni önskar uppfylla samt ordnar med en tidsplan för när dessa planer kan verkställas.

Tillämpning

Nyckelpersoner hos er utbildas som sedan kan agera som nyckelanvändare, och i sin tur kan utbilda andra på er arbetsplats. Vi genomför dessutom en serie av tester för att säkerställa att plattformen fungerar optimalt samt kontrollerar att de anpassningar ni begärt har utformats enligt era riktlinjer.

Verkställning

Med allt på plats så finns där bara en sak att göra, och det är att sätta igång! Ni kan nu ta emot era patienter via videobesök, utan några som helst dröjsmål eller förhinder. Genom att ha valt att nyttja Voxeyes som er videokommunikations plattform så har ni också gjort ett medvetet val, att behandla alla patienter som önskar nå er vårdcentral på lika villkor, utan några som helst förbehåll eller komplikationer på grund av kommunikationssvårigheter.