Nåbar Vård För Alla Voxeyes skapades med en huvudsaklig princip, att se till så att tillgången till vård via videobesök fanns för alla oavsett ålder, bakgrund eller hörsel/tal svårigheter. Ingen patient ska behöva åsidosättas, eller behöva vänta i längre tid än någon annan för att få tillgång till den vård som kan tillhandahållas via ett videobesök.

Vårt Team
Gruppen som ligger bakom Voxeyes är en kombination av läkare, sjuksköterskor samt videokommunikations experter med mångåriga erfarenheter inom respektive bransch. Samtliga har genom sina respektive upplevelser bildat en vision av vad vård på lika villkor innebär. Vi tog expertisen och de rigorösa kraven som finns inom vården och tillämpade dessa på en videoplattform som verkligen är heltäckande. Allt eftersom teamet bakom Voxeyes såg över alla lösningar för vård via videobesök som idag existerar på marknaden och insåg väldigt kvickt att ingen utav dessa var en omfattande lösning som kunde fungera för samtliga patientgrupper. Flertalet patienter utesluts via de befintliga alternativen, och ingen enkel lösning fanns på plats. Med den kunskapen som finns i bolaget så har vi kunnat skapa en video plattform som fungerar för alla oavsett kommunikationssvårigheter.
Vår teknologi möjliggör vår vision
Teknologin Voxeyes erbjuder är specifikt utformad för att säkerställa att vårdcentralerna ska kunna uppfylla alla de behov som kan tänkas uppkomma vid ett videosamtal, oavsett vilken patientkategori man behöver nå. För att detta verkligen ska fungera så måste vårdcentralen kunna ha flerparts samtal, kunna koppla in tolkar för teckenspråk eller annan typ av språk tolk, kommunicera både med tal och med text. Med hjälp av ledande experter inom videokommunikation, i koordination med etablerade vårdcentraler så har vi sett till att skapa en plattform som har alla lösningar tillgängligt för potentiella patienter baserat på de behov som kan uppstå. Voxeyes stödjer dessutom T-Meetings TERA, vilket möjliggör kommunikation mellan läkare och patient med tal- eller hörselskador, och detta utan att koppla in en teckenspråkstolk!

Målsättningen
Voxeyes tror på en inkluderande vård för alla. Enkelt att nå, via en hållbar plattform som erbjuder alla de medel som behövs för att kunna kommunicera med vilken patientgrupp som helst. Istället för att förbise grupper, så tror vi på allas lika rätt till fjärrvård via ett videobesök. Framtidens fokus ligger på att säkerställa att Voxeyes existerar hos samtliga vårdcentraler, då det idag är det enda verktyget som verkligen är heltäckande och verkligen inkluderande. Vi tror på fullständig likabehandling för alla patienter, och det gör även Voxeyes partners!

Voxeyes – Your Health, Our Care