Döv, dövblind, hörsel- eller talskadad?

Voxeyes partners har möjligheten att kunna koppla in en teckenspråkstolk under samtalet!

Behöver ni ha en språktolk närvarande under samtalet?

Via vår plattform så kan nu vårdcentraler koppla in en språktolk till samtalet om detta önskas.

Hur vill ni kunna nå er vårdcentral?

Voxeyes gör det möjligt att kunna nå sin vårdcentral både via app och via webbläsare!

Hur kan Voxeyes hjälpa er? Vår plattform möjliggör kommunikation via videobesök som täcker alla patientgrupper.

Med vår unika video plattform så kan patienter numera nå vård oavsett ålder, språk- eller kommunikationssvårigheter. Vård på lika villkor för alla ska vara en självklarhet. Med Voxeyes så kan vi äntligen säkerställa att detta är en verklighet i vår nutid och inte bara i vår framtid.

Kontakta oss för frågor eller vidare information om vår plattform och vad vi kan göra för er verksamhet.